เด็กที่มีช่องฟันห่าง สามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันเด็ก

เด็กที่มีช่องฟันห่าง สามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันเด็ก สุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก เป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ เพราะเด็กในวัยที่ยังมีฟันน้ำนมอยู่นั้น พ่อแม่จะต้องระวังในเรื่องของของการเกิดฟันผุของลูก เพราะเด็กในวัยที่ยังมีฟันน้ำนม ไใควรที่จะมองข้าม เพราะถ้าหากเกิดฟันผุและสูญเสียฟันก่อนเวลาอันควรอาจจะทำให้เด็กมีปัญหาในเรื่องสุขภาพฟันในอนาคตได้ Continue reading “เด็กที่มีช่องฟันห่าง สามารถแก้ไขด้วยการจัดฟันเด็ก”